IZRADA KALUPA

 

Dobro urađena priprema u računaru je preduslov za odgovarajući konačni rezultat.

CNC mašina je pogodna za izradu kalupa za brizganje plastike.

Nekoliko primera izrade kalupa

Kalup za ambalažu za "BOHOR"