FREZOVANJE

 

 

Upotrebom visokoobrtne freze sa CNC mašinom se mogu postići najrazličitije šare na vratima za nameštaj.

 

mr1.jpg (105816 bytes) mr2.jpg (104769 bytes) mr3.jpg (80817 bytes) mr4.jpg (82404 bytes)