KOORDINACIONO BUŠENJE

 

 

Sistem može da obezbedi bušenje čak do 120 rupa u minuti.

CNC mašine se koriste prilikom izrade štampanih ploča u elektronici.