Na Vaš poziv dolazimo da izmerimo (snimimo) prostor i porazgovaramo sa Vama o Vašim željama, potrebama i zahtevima. Po završetku  prvog susreta, izrađujemo ponudu koja uključuje osnovu sa rasporedom elemenata, cenu, dinamiku plaćanja i rokove izrade. Posle uplate dogovorene akontacije, pristupamo izradi idejnog rešenja sa 3D modelom Vašeg budućeg poslovnog prostora i predlozima materijala koje ćemo koristiti. Kada svojim potpisom odobrite idejno rešenje, projekat se razrađuje do detalja i počinjemo proizvodnju elemenata za opremanje Vašeg poslovnog prostora.

Svi elementi za opremanje poslovnog prostora se izrađuju prema želji investitora i merama prostora (za poznatog kupca u poznatom prostoru). Elemente za izradu enterijera poslovnih prostora iz naše radionice izrađujemo od najkvalitetnijih materijala, renomiranih svetskih proizvođača, dostupnih na tržištu.

   

Restoran "Atelje"  

           

           

     

 

 
"EuroDent"

stomatološka

ordinacija

 

           

           

     

 

 

korpusi: univer

frontovi: bojeni medijapan

 

"Kovač"

stomatološka

ordinacija

 
 

           

 

 

korpusi: univer

frontovi: bojeni medijapan

 

 

"Kovač"

oftalmološka

ordinacija

 

 

           

 

korpusi: univer

frontovi: bojeni medijapan

"Koršoš"

stomatološka

ordinacija

 

             

           

 

korpusi: univer

frontovi: bojeni medijapan

 

Univerzitet Novi Sad

Tehnološki fakultet

laboratorije, kabineti, učionice, čitaonice, biblioteka, hodnici, garderobe

 

           

           

           

           

           

           

           

           

     

           

     

 

 

korpusi: univer

frontovi: univer

radne površine (laboratorija): keramika

 

Hotel "Pinter Tanya"

Pinter Tanya - Mađarska

 

           

           

           

 

korpusi: univer

frontovi: univer

 

Sportski centar

"Klisa"

šank

 

     

    

 

korpusi: univer

frontovi: savijani furnirani medijapan - aluminijumske lajsne

 

Optika

"Profesional"

 

           

            

     

 

korpusi: univer

frontovi: masiv